TikTok Effect Platform
Mới nhất
Tải về
Đăng nhập
Chia sẻ phản hồi của bạn về Effect House
Hãy cho chúng tôi biết cách cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng mọi thông tin đã được chia sẻ để phản hồi lại báo cáo của bạn.
Để báo cáo vấn đề hoặc chia sẻ phản hồi của bạn trong ứng dụng TikTok, hãy sử dụng Biểu mẫu phản hồi của TikTok.
Tên được hiển thị với những người khác trên hồ sơ TikTok của bạn
Bạn có thể tải lên một ảnh chụp màn hình liên quan hoặc tập tin Project có dung lượng tối đa 60 MB với bất cứ định dạng nào sau đây: 7Z, BMP, GIF, GZ, JPEG, JPG, PNG, TIFF, RAR, TAR, MP4, MOV, WMV và AVI. Nếu có nhiều tập tin, bạn có thể tải tập tin ZIP lên. Đối với tập tin lớn hơn, hãy sử dụng biểu mẫu phản hồi trong ứng dụng dành cho máy tính để bàn.
Khi gửi, tôi thừa nhận và chấp thuận rằng TikTok sẽ xử lý dữ liệu của tôi theo Chính sách quyền riêng tư của TikTok.