TikTok Effect Platform
Pinakabago
I-download
Mag-log in
Ibahagi ang feedback mo sa Effect House
Sabihin sa amin kung paano namin mapapaganda ang karanasan mo. Gagamitin lang ang anumang impormasyong ibinahagi mo para tumugon sa report mo.
Para mag-report ng isyu o ibahagi ang feedback mo sa TikTok app, gamitin ang Form ng Feedback sa TikTok.
Ang pangalang nakikita ng iba sa TikTok profile mo
Pwede kang mag-upload ng nauugnay na screenshot o project file na hanggang 60 MB sa alinman sa mga format ng file na ito: 7Z, BMP, GIF, GZ, JPEG, JPG, PNG, TIFF, RAR, TAR, MP4, MOV, WMV, at AVI. Para sa maramihang file, pwede kang mag-upload ng ZIP file. Para sa mas malalaking file, gamitin ang form ng feedback sa desktop app.
Sa pamamagitan ng pagsusumite, kinikilala ko at pumapayag ako na iproseso ng TikTok ang data ko alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng TikTok.