TikTok Effect Platform
העדכני ביותר
הורדה
Log in
נא לשתף את המשוב שלך על Effect House
ספר/י לנו כיצד נוכל לשפר את חווייתך. כל הפרטים שישותפו ישמשו אך ורק כדי להשיב לדיווח שלך.
כדי לדווח על בעיה או לשתף את המשוב שלך על אפליקציית TikTok, השתמש/י בטופס המשוב של TikTok.
השם גלוי לאנשים אחרים בפרופיל TikTok שלך
ניתן להעלות צילום מסך או קובץ פרויקט קשורים בגודל עד 60 MB בכל אחד מפורמטי הקבצים הבאים: 7Z, BMP, GIF, GZ, JPEG, JPG, PNG, TIFF, RAR, TAR, MP4, MOV, WMV ו-AVI. ניתן להעלות קובץ ZIP לצירוף צילומי מסך מרובים. לקבצים גדולים יותר, השתמש/י בטופס המשוב באפליקציה למחשבים שולחניים.
השליחה מהווה אישור להסכמה שלי לכך ש-TikTok תעבד את הנתונים שלי בהתאם למדיניות הפרטיות של TikTok.