TikTok Effect Platform
Pinakaulahi
I-download
Mag-log in
I-share ang imong feedback sa Effect House
Sultihi mi kung unsaon namo pagpalambo sa imong kasinatian. Gamiton lamang ang bisan unsang impormasyon nga gipaambit para sa pagtubag sa imong taho.
Aron magtaho og isyu o mag-share sa imong feedback sa TikTok app, gamita ang Form sa Feedback sa TikTok.
Ang ngalan nga makita sa uban sa imong profile sa TikTok
Mahimo kang mag-upload og nalambigit nga screenshot o project file hangtod sa 60 MB sa bisan unsa niini nga mga format sa file: 7Z, BMP, GIF, GZ, JPEG, JPG, PNG, TIFF, RAR, TAR, MP4, MOV, WMV, ug AVI. Alang sa daghang file, mahimo kang mag-upload og ZIP file. Alang sa dagkong mga file, gamita ang porma sa feedback sa desktop app.
Pinaagi sa pagsumite, giila nako ug miuyon ko nga iproseso sa TikTok ang akong data sumala sa Palisiya sa Pagkapribado sa TikTok.